Sponsor worden? Klik hier

Blessure? Bel 079-3616246 of ga naar www.corpusactivum.nl

Slider

Basketbalvereniging Zoebas heeft de organisatie over verschillende commissies verdeeld. Deze commissies werken nauw samen om het basketbal voor de leden en de supporters aantrekkelijk te maken en te houden.

Bestuur 2019 - 2020

Het Bestuur houdt zicht op de dagelijkse gang van zaken en is verantwoordelijk voor het beleid binnen de vereniging. Het bestuur bestaat uit vier leden die die ieder een aantal taken op zich hebben genomen en die afzonderlijk een commissie aansturen.

 

Voorzitter - Arthur van Hekvoorzitter@zoebas.nl

Penningmeester - Linda Koenenpenningmeester@zoebas.nl

Secretaris - Marnix Wolterssecretaris@zoebas.nl

Voorzitter TC - Thijmen Verveldvoorzitter_tc@zoebas.nl

Zoebar 2019 - 2020

De bar-commissie houdt de Zoebar draaiende. Dankbaar zijn wij dat wij een eigen voorziening hebben om consumpties te kunnen nuttigen, echter is het niet vanzelfsprekend dat deze geopend is. Wekelijks zetten vrijwilligers zich in om bestellingen te doen. In de weekeinden is de bar geopend om u te voorzien van een hapje en een drankje.

 

Coördinator Zoebar - Annelies Bouwhuis - zoebar@zoebas.nl

 

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn altijd welkom om te helpen met de bar. Interesse? Stuur een mail naar zoebar@zoebas.nl

TC 2019 - 2020

De Technische Commissie (TC) richt zich op het technische vlak van het basketbal. Van zaalhuur tot het verzorgen van voldoende ballen, van teamindeling tot de verdeling van de wedstrijdkleding en van tafelcursus tot aan de scheidsrechtersindeling, het behoort allemaal tot het takenpakket van de TC. 

Voorzitter technische commissie - Thijmen Verveld - voorzitter_tc@zoebas.nl

 

Teamcoordinatoren

Team coördinator 12-8 : Ester Compeer

Team coördinator - 16-14 : Vacature

Team coördinator 20-18 : Vacature 

Team coördinator SE-22 : Thijmen Verveld

 

Zoebas Academy

Trainerbegeleiding - Ronald Lorié 

Scheidsrechtbegeleiding - Jeanine Lorié

Scheidsrechtbegeleiding - Rutger Ham 

Spelerbegeleiding - Vacature 

PR 2019 - 2020 

Public Relations (PR) is erg belangrijk. Op welke wijze informeren wij onze leden? Hoe wordt de vereniging gepromoot?Wat kan er gedaan worden om meer leden aan Zoebas te verbinden? Met deze vragen is de PR-commissie aan het werk gezet. Ook het onderhouden van de website ligt in handen van deze commissie.

 

Marnix Wolters - secretaris@zoebas.nl

 

Administratie

Inschrijven, wijzigingen bijhouden, opzeggingen verwerken en contact onderhouden met de bond vindt allemaal plaats bij onze administratie.

 

Ledenadministratie - Ingeborg Boxhoorn - ledenadministratie@zoebas.nl

Wachtlijstadministratie - Ingeborg Boxhoorn - wachtlijst@zoebas.nl

Wedstrijdsecretaris - Afgeschermd - wedstrijdsecretaris@zoebas.nl 

Jury- & tafelindeling - Jurjen Roels - taken@zoebas.nl

Sponsoring - Marnix Wolters - secretaris@zoebas.nl

Webmaster - Cedric Scholten - webmaster@zoebas.nl

 

Vertrouwens persoon 2019 - 2020

De vertrouwenspersoon heeft als functie het bereikbaar zijn voor leden  die zich door bepaalde personen of omstandigheden bedreigt voelen in hun persoonlijke levenssfeer. De vertrouwenspersoon heeft de taak om meldingen te inventariseren, de melder van advies te dienen en waar nodig bij te staan.

 

Vertrouwenspersoon - Peter Boelhouwer - 079-3420013

sponsors