Blog Listing

Privacyreglement

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacywetgeving, van kracht. Deze Europese wet moet de rechten van burgers ten aanzien van privacy nog beter beschermen.

Ook Sportvereniging Zoebas moet voldoen aan deze wetgeving. Dit betekent dat wij u nog beter zullen informeren over de persoonsgegevens die wij verzamelen van u of uw kind en waarom wij dit doen. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor uw lidmaatschap bij Zoebas, de begeleidiging van u of uw kind tijdens het trainen, het spelen van wedstrijden en tijdens andere evenementen die worden georganiseerd door of met Zoebas. De meeste gegevens ontvangen wij van de ouders/verzorgers bij de inschrijving. Daarnaast registreren onze trainers en coaches gegevens over u of uw kind zoals vorderingen en spelstatistieken. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van u of uw kind (denk hierbij aan door u aangegeven aandachtspunten ten aanzien van gezondheid). U hebt het recht om deze gegevens in te zien, op te vragen en zo nodig te wijzigen. Hiertoe is binnen het Zoebas een privacyreglement opgesteld.

U vindt het privacyreglement van Zoebas op de website (onderaan de pagina, in de zogenoemde “footer”)
U kunt het ook inzien door hier te klikken)